Załóż bezpłatne konto
POTRZEBUJESZ POMOCY?
ZADZWOŃ 500 130 180

Spraw komuś radość wysyłając paczki z Polski na Białoruś

Białoruś 

Białoruś to dawna republika ZSRR, obecnie granicząca z Polską, Litwą, Rosją, Ukrainą oraz Łotwą. Kraj zajmuje zachodnie krańce Niziny Wschodnioeuropejskiej, w ciągu dorzeczy Dniepru, Dźwiny i Niemna. Teren kraju charakteryzuje się naprzemiennie podwyższonymi płaskowyżami, oraz depresjami z terenami bagiennymi. W różnych regionach kraju występują liczne jeziora. Historia Białorusi oraz białoruskiej grupy etnicznej zaczyna się od migracji i ekspansji narodów słowiańskich w Europie Wschodniej, między VI i VIII wiekiem naszej ery. W czasach świetności ZSRR, nazwa kraju brzmiała Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka . Została ogłoszona w 1 stycznia 1919 roku w Smoleńsku. W początkowej fazie istnienia, kultura i język narodowy uległy znacznemu ożywieniu. Było to jednak krótkotrwałe zjawisko, które szybko zakończyło się Wielką  Czystką, kiedy prawie cała wybitna białoruska inteligencja zostało zamordowana. Po upadku Związku Radzieckiego, Białoruś 27 lipca 1990 roku ogłosiła swoją niepodległość. 25 grudnia 1998 prezydent Rosji Borys Jelcyn i prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka podpisali umowy mające na celu zapewnienie większej integracji politycznej, gospodarczej i społecznej przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności obu państw. Do tej pory żadna ze stron nie stara się aktywnie realizować tego porozumienia.